DERNEK GENEL KURUL İLANI
GÖLHİSAR , KARGALI KÖYÜ ; KÜLTÜR, DAYANIŞMA VE KALKINMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin 3 yılda bir yapılmakta olan Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince 10 Ağustos 2021 tarihi saat 14.00'da Kargalı Köyü okul bahçesinde yapılacaktır.
Yasal çoğunluk sağlanamaması halinde 17 Ağustos 2021tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.Üyelerimizin teşrifleri önemle rica olunur.25.07.2021
Hasan ŞAHİN
Dernek Başkanı

GÜNDEM
1) Açılış ve Yoklama
2) Divan teşkili
3) Atatürk ve Türk büyükleri için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunması
4) Yönetim kurulu faaliyet raporları , Gelir/Gider tablolarının okunması ve ibrası,
5) Denetim kurulu denetim raporlarının okunması ve ibrası,
6) Tahmini bütçelerin okunması ve ibrası
7) Yeni yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin ibrası ve seçimi
8) Yeni denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin ibrası ve seçimi,
9) Gerçekleştirilmesi düşünülen yeni projelerin kararlaştırılması,
10) Dilek ve temenniler
11) Kapanış.